Muhammad Memecah Monopoli Ekonomi Yahudi

Berdasarkan sejarah awal Islam iaitu ketika Nabi Muhammad berada di Madinah, selain daripada membina Masjid antara perkara awal yang diberi perhatian dan diwujudkan oleh Rasulullah adalah Pasar. Orang Yahudi telah memonopoli perniagaan melalui pasar-pasar milik mereka yang diantaranya ialah pasar yang paling terkenal, Pasar Qainuqa. Rasulullah telah pergi melihat pasar-pasar Yahudi di sekitar Madinah untuk

Read More